Noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi

1.1 Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA ”WeissWash” reģ.Nr.43603084310, juridiskā adrese – Inčukalna nov., Inčukalna pag., Inčukalns, Caunas iela 1, LV-2141 no vienas puses (turpmāk saukts Pārdevējs), un persona, kas veic pasūtījumu (turpmāk saukta Pircējs) no otras puses, noslēdz distances līgumu (turpmāk tekstā Līgums).

1.2 Līgums tiek slēgts starp pārdevēju un pircēju, kas veic pasūtījumu interneta veikalā. Ja Pircējs pasūta un pērk Pārdevēja piedāvātās preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un piekrīt noteikumiem, kā arī apņemas tos ievērot.

1.3 Līgums stājas spēkā brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu interneta veikalā, un ir saņēmis elektronisku apstiprinājumu no Pārdevēja. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad pasūtītās preces tiek nodotas Pircējam.

1.4 Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un bez brīdinājuma, jebkurā laikā papildināt vai mainīt noteikumus izvietojot tos “Noteikumi & Piegāde” sadaļā. Uz Pircēju attiecas tie noteikumi, kas ir publicēti “Noteikumi & Piegāde” sadaļā preču pasūtīšanas brīdī.

2.Piegāde

2.1 Pasūtītās preces tiek piegādātas Pircējam uz pasūtījumā norādīto adresi vai pakomātu 1-3 darba dienu laikā pēc pilnīgas preču un piegādes apmaksas.

2.2 Preču piegādes izmaksas tiek aprēķinātas atkarībā no pasūtīto preču daudzuma un izvēlētā piegādes veida.

3. Preču atgriešanas garantija

3.1   Pircējam ir tiesības atgriezt iegādāto preci 14 dienu laikā no saņemšanas brīža, iepriekš paziņojot par to mums pa telefonu +37120233332 vai rakstiski uz e-pastu. Pēc 14 dienu termiņa pārdevējs ir tiesīgs atteikt preču atgriešanu.

3.2   Atgriežot preci tai ir jābūt pilnā komplektācijā, iepakotai nesasmērētā un nebojātā oriģinālajā  iepakojumā.

3.3   Piesakot preces atgriešanu, pircējam prece ir jānogādā pie pārdevēja uzreiz pēc atteikuma apstiprinājuma. Visus papildus izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu apmaksā pircējs.

3.4   Pārdevējs apņemas atmaksāt pircējam pilnu preces vērtību, tai skaitā piegādes izmaksas, 14 dienu laikā no brīža, kad prece ir saņemta atpakaļ.

3.5   Pārdevējs atmaksā pircējam naudu ar tādu pašu metodi, kā ir saņēmis no pircēja, ja vien iepriekš nav norādīts citādi.